Granat

Granaty – grupa minerałów zaliczana do gromady krzemianów. Tworzą ją izostrukturalne i (przeważnie) izomorficzne krzemiany wyspowe.

Ich nazwa pochodzi od łacińskiego słowa granatus = granat, owoc granatu, co wskazuje na podobieństwo kamieni do ziaren owocu granatu.

Właściwości

 • Wzór chemiczny: Bardzo powszechny w przyrodzie grupa krzemianów. Tworzy zwykle kryształy mieszane o podobnej strukturze i ogólnym wzorze chemicznym: X3Y2(SiO4)3:

gdzie:

  • X oznacza wapń, magnez, dwuwartościowe żelazo lub mangan;
  • Y oznacza glin, trójwartościowe żelazo, chrom, tytan, cyrkon, wanad.

Krystalizują w klasie 48-ścianu.

Chemizm niektórych granatów

  • almandyn – Fe3Al2[SiO4]3
  • andradyt – Ca3Fe2[SiO4]3
  • grossular – Ca3Al2[SiO4]3
  • pirop – Mg3Al2[SiO4]3
  • spessartyn – Mn3Al2[SiO4]3
  • uwarowit – Ca3Cr2[SiO4]3

Granaty bardzo często tworzą między sobą kryształy mieszane, stąd tak duże ich zróżnicowanie. Część granatów wykazuje też znaczne zawartości sodu, itru i tytanu.

 

Odmiany

Ze względu na skład chemiczny dzielą się na

 • glinowe: – pirop, grossular, hessonit, spessartyn, almandyn, rodolit.
 • żelazowe – andradyt: (melanit, schorlomit, ivaaryt), demantoid, majoryt, calderyt).
 • chromowe – uwarowit, knorringit henleit
 • wanadowe – goldmanit, (yamatoit)
 • cyrkonowe – (kimzeyit)
 • Rzadkie odmiany granatu to: – goldmanit, hydrogrossular, kimzeyit, knorringit, majoryt

Granaty magnezowe, żelazowe i manganowe określane są w skrócie nazwą piralspit. Zaś odmiany wapniowe – ugrandyt. Skrócone nazwy pochodzą od pierwszych sylab ich głównych przedstawicieli.

 

Encyklopedia Jubilerstwa

Możesz również polubić…