Category: Przepisy

Gwarancja biżuterii

Uwzględnianie lub nieuwzględnianie reklamacji biżuterii potrafi wzbudzić duże emocje. W przypadkach ewidentnych (wady wyrobu, odpadniety lut, niedbale wykonana biżuteria) reklamacja powinna być przez sprzedawcę lub wytwórcę uznawana. Jednak gdy nieuczciwy klient chce w bezczelny...

Rękojmia biżuterii

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru na zasadach rękojmi jest uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego. Sprzedawca może nie uznać wady towaru za istotną i odmówić wymiany na nowy wyrób. Ocena czy wada ma charakter istotny i czy...