Szlif taflowy

Szlif taflowy, szlif tablicowy – szlif, w którym naroża naturalnego ośmiościanu są zeszlifowane w różnym stopniu.

Część górna przybiera kształt kwadratu. Część dolna, mająca taki sam kształt, jest o wiele mniejsza lub nie występuje wcale.

Możesz również polubić…