Tagged: przepisy

Rękojmia biżuterii

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru na zasadach rękojmi jest uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego. Sprzedawca może nie uznać wady towaru za istotną i odmówić wymiany na nowy wyrób. Ocena czy wada ma charakter istotny i czy...