Tabela polskich cech probierczych obowiązujących w latach 1986 – 1996

 

Cechowanie regulowało:
Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby z metali szlachetnych, metod badania, cech probierczych i sposobu cechowania.
 

px_tcp_1986_96

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz