Fajalit

Fajalit – bardzo rzadki minerał z gromady krzemianów, z grupy oliwinów. Nazwa związana jest z miejscem występowania minerału – wulkaniczną wyspą Fayal na Azorach.

Właściwości

Tworzy kryształy tabliczkowe, krótkosłupowe. Najczęściej występuje w skupieniach ziarnistych i masywnych. Jest kruchy, przeświecający, tworzy szereg izomorficzny z forsterytem.

  • Pleochroizm: wyraźny

Występowanie

Stanowi składnik skał metamorficznych i magmowych: pegmatytów, granitów, syenitów, ryolitów. W złożach tlenkowych rud żelaza.

Miejsca występowania: Rosja – Kołyma (największe znalezione kryształy – do 20 cm), USA – Massachusetts, Teksas, Wyspy Azory, Norwegia, Włochy.

W Polsce – bywa spotykany w zmetamorfizowanych rudach żelaza na Dolnym Śląsku i w okolicach Strzegomia.

Zastosowanie

  • ma znaczenie naukowe,
  • cenny dla kolekcjonerów.

 

Encyklopedia Jubilerstwa

Możesz również polubić…