Kopalnie złota

Złoto jest wydobywane w kopalniach głębinowych w strefie zimnej tj. Rosja, USA, RPA oraz w kopalniach odkrywkowych w strefie gorącej: Afryka, Azja południowo-wschodnia, Ameryka Południowa dodatkowo pojawia się jako domieszka w wydobyciu innych surowców jednakże ilość wydobytego w ten sposób złota jest stosunkowo niewielka. Szacuje się, że dotychczas wydobyto ok. 150 tysięcy ton złota. Ilość złota w morskiej wodzie i osadach ocenia się na 10 miliardów ton.

+Wydobycie i występowanie złota
Złoto tworzy dwa podstawowe typy złóż:

 • złoża pierwotne – związane z wysokotemperaturowymi żyłami hydrotermalnymi, przecinającymi skały wylewne, z żylami kwarcowymi i skałami metamorficznymi. Bywa spotykane z kwarcem, pirytem, chalkopirytem, galeną, sfalerytem, barytem, fluorytem, srebrem rodzimym
 • złoża wtórne – związane ze skałami okruchowymi, powstałymi wskutek niszczenia wcześniejszych złóż pierwotnych. Znajdowane jest w aluwialnych piaskach i żwirach a także w piaskowcach i zlepieńcach.

Miejsca występowania:

 

na świecie:

 • Republika Południowej Afryki Republika Południowej Afryki – okolice Johannesburga (zasoby oceniane na około 70 tys. ton)
 • Rosja Rosja – Ałdan, Kołyma, Ural
 • Australia Australia – Kalgoorlie
 • Chiny Chiny
 • Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
 • Kanada Kanada
 • Indonezja Indonezja – Grasberg, Ertsberg

 

w Polsce:

 • Dolny Śląsk (dorzecza rzek: Izery, Kwisy, Bobru) – przyjmuje się, że na tym terenie wydobyto w latach 1175-1240 około 50 ton złota
 • okolice Złotego Stoku – szacuje się, iż na tym terenie wydobyto ok. 16 ton złota
 • okolice Złotoryi
 • okolice Bolesławca

 

Encyklopedia Jubilerstwa

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz